Wednesday, April 24, 2019

Consumer behavior in buying running shoes

https://www.statista.com/statistics/609670/criteria-influence-purchase-of-running-shoes/

https://www.scms.edu.in/uploads/journal/articles/article_25.pdf

https://lifehacker.com/whats-the-difference-between-all-these-running-shoes-476458686

What's the difference between all of these? Essentially, running shoes are typically marketed in four different types:
  • Motion Control: These shoes are typically the most rigid and heavy shoes available. They have more support and cushion then other running shoes. They're typically recommended for people with flat feet, or who are heavy runners.
  • Stability: Stability shoes are recommended for people who overpronate. This means your foot tends to roll inward slightly when you're running.
  • Cushioned/Neutral: As the name suggests, neutral shoes are designed for people with a neutral gait. Typically they have a little bit of cushioning.
  • Minimalist/Barefoot shoes: These shoes tend to have little to no cushioning or support. They're meant to mimic barefoot running as closely as possible while still providing the protection many people need.
What does this all mean to you as a shopper? Not that much, actually.

Phân bổ công cụ dụng cụ

http://ketoanthienung.net/huong-dan-cach-tinh-phan-bo-cong-cu-dung-cu.htm

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-78-2014-TT-BTC-huong-dan-218-2013-ND-CP-thi-hanh-Luat-Thue-thu-nhap-doanh-nghiep-236976.aspx

Đối với tài sản là công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, ... không đáp ứng đủ điều kiện xác định là tài sản cố định theo quy định thì chi phí mua tài sản nêu trên được phân bổ dần vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng tối đa không quá 3 năm.

Thursday, April 11, 2019

Self learning in English

Originally Posted by Mr. P- View Post
Mình tự luyện và thi IELTS vừa xong. Chỉ đạt band 6, target 6.5 nên còn phải luyện thêm.
Nếu thím nào tự luyện được thì mình chia sẻ như thế này.
1. Kiểm tra khả năng nghe, đọc của mình đang ở band nào trước.
1.1. Download bộ Cambridge IELTS cuốn 8,9,10,11.
1.2 Tự làm hết cuốn 11 trước, làm không giới hạn thời gian, nghe thì được quyền nghe đi nghe lại đến khi chọn đáp áp ưng ý nhất, đọc cũng vậy. Chỉ có điều kiện không bị giới hạn thời gian thôi, ngoài ra không được dùng từ điển hay công cụ hỗ trợ nào khác.
1.3 Kiểm tra đáp án và band bạn đạt được. Với 4 đề tất cả, cộng lại chia ra thì đó là band cao nhất bạn có được với trình độ hiện tại của bạn.
2. Có band ước lượng rồi, so sánh với mục tiêu mong muốn. Lượn lờ các topic để ra chiến lược cho mình.
3. Luyện viết
3.1 Đầu tiên phải biết thi viết ntn, cấu trúc đề và cấu trúc trả lời ntn.
3.2 Có nhiều GV hướng dẫn cách viết với các văn phong khác nhau, bạn đọc qua và chọn người mình thấy phù hợp nhất và tuân theo cách của họ. Khi mình đã "thuộc" được cái khung sườn làm bài thì bắt đầu tăng tốc viết.
3.3 THực hành, đưa bài lên diễn đàn để chấm.
3.4 Mình thường đưa bài cho máy chấm tại địa chỉ vì mỗi ngày mình làm từ 2-3 bài, các diễn đàn free không kham nổi, chấm lấy tiền thì cũng bị hạn chế cả 2 phía.
4. Từ vựng và luyện speaking
4.1 Mình thao khảo từ
5. Đọc
5.1 Mình làm các cuốn Cambridge IELTS từ cuốn 6-11 làm đi làm lại như vậy, yên tâm đi bạn sẽ khó mà nhớ được trước đó bạn đã làm ntn.
5.2 Khi làm bài đọc, nhớ ghi hết những từ vựng nào mà bạn không biết, sau đó hết 1 cuốn bạn lọc lại các từ nào hay lặp đi lặp lại, và chỉ cần ghi nhớ các từ đó.
6. Thi và chờ kết quả.

Xong, hy vọng các bạn làm bài thi tốt.

Tuesday, April 2, 2019

How to improve my running

Trong sự bối rối về việc tiếp đất bằng gót, giữa bàn chân hay đầu bàn chân thì tốt, mình đã tìm ra bài viết này
https://runnersconnect.net/heelstriking-running-cadence/
Và một series bài viết về cadence
https://www.polar.com/blog/what-is-running-cadence/
https://fellrnr.com/wiki/Cadence
https://www.scienceofrunning.com/2010/11/speed-stride-length-x-stride-frequency.html?v=e14da64a5617